Stojišče za čebele v parku Tivoli

V duhu urbanega čebelarstva smo postavili moderno stojišče z nakladnimi panji na obrobju mestnega parka Tivoli. Naše čebele se nahajajo neposredno pri vhodu v Tivoli iz Rožne doline, blizu rastlinjaka in čolnarne. Lokacija spada pod zavarovano območje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Stojišče je izdelano iz lesenih in betonskih elementov, ki so bili oblikovani s strani študentov Fakultete za arhitekturo in izbrani v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana. Stojišče je odmaknjeno od glavnih sprehajalnih poti, hkrati pa zadosti dostopno, da se lahko vsi zainteresirani obiskovalci prosto približajo in opazujejo čebele. Stojišče je prosto dostopno vse leto brez predhodnih najav. Naš cilj je približati čebelarjenje vsem zainteresiram in obogatiti ponudbo mestnega parka Tivoli.

Spremljanje čebeljih družin